DBM B - BRIQUETTED

Charakteristika a vlastnosti:

 • Mŕtvo-pálený magnezit vyrobený briketovaním z jemného kaustického magnezitu.
 • DBM B

Použitie:

 • Teplotný limit aplikácie je 1750 °C. Vhodný na výrobu základných tvarových a netvarových produktov a pre výrobky  MgO - Cr2O3.

Základné chemické a fyzikálne vlastnosti:

  hodnota
MgO 88,8 %
CaO 2,8 %
Fe2O3 7,5 %
SiO2 0,5 %
Granulometria 0 - 30 mm
Objemová hmotnosť 3,3 g/cm3

 

Balenie a doprava:

 • Voľne ložený - železničné vagóny; Big - Bag.

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

 • SMZ, a.s. Jelšava
  Teplá Voda 671
  049 16 Jelšava
  Slovenská republika