DBM GM II

DBM GM II

Charakteristika a vlastnosti:

 • Magnezitový slinok s vyšším obsahom CaO, vyrábaný pálením, magnetickou separáciou, drvením a sitovaním na požadované parametre.
 • DBM GM II

Použitie:

 • Teplotný limit aplikácie je 1 650 °C. Vhodný na výrobu základných žiaruvzdorných netvarových produktov pre oceliarský priemyseľ.

Základné chemické a fyzikálne vlastnosti:

  hodnota
MgO min. 72,0 %
CaO max. 18,0 %
Fe2O3 max. 7,5 %
SiO2 max. 2,0 %
Granulometria 0 - 4 mm
  0 - 6 mm
  0 - 8 mm
  0 - 10 mm
Objemová hmotnosť Podľa požiadaviek zákazníka. (g/cm3)

Balenie a doprava:

 • Voľne ložený - železničné vagóny; Big - Bag.

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

 • SMZ, a.s. Jelšava
  Teplá Voda 671
  049 16 Jelšava
  Slovenská republika