Dcérske spoločnosti a spoločné podniky

You are here

 

SMZ - Služby, a.s. Jelšava

SMZ - Služby, a.s. Jelšava je 100% dcérskou spoločnosťou SMZ, a.s. Jelšava. Vznikla 01. 07. 2004 outsourcingom dvoch organizačných jednotiek SMZ, a.s. Jelšava.

Do novovzniknutej akciovej spoločnosti boli outsourcované:

 • divízia dopravno-technických služieb,
 • divízia nevýrobných činností.

Hlavné činnosti SMZ - Služby, a.s. Jelšava :

 • služby primárne podporujúce výrobnú činnosť SMZ, a.s. Jelšava:
  • šitie veľkokapacitných vriec,
  • nákladná doprava,
  • osobná doprava,
 • služby sociálneho charakteru pre zamestnancov SMZ, a.s. Jelšava a SMZ - Služby, a.s. Jelšava:
  • závodné stravovanie,
  • upratovanie a pranie,
  • bufety,
 • ostatné služby - rôzni zákazníci

GE.NE.S.

Gemerská nerudná spoločnosť, a. s., je pokračovateľom viac ako storočných tradícií v ťažbe a spracovaní nerudných surovín z ložiska Mútnik. S jej menom je spojená výroba:

 • bielych mastencov
 • technických mastencov
 • upraveného prírodného bentonitu
 • aktivovaného bentonitu
 • aktivovaného bentonitu s uhlíkatou prísadou
 • upraveného prírodného magnezitu
 • upraveného prírodného dolomitu
 • ďalších nerudných surovín

SMZ-REVIMEX, a.s. Revúca

Vznik spoločnosti: 05. 05. 2004, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vlož. č. 770 / S

Cieľ akciovej spoločnosti: zabezpečovanie predaja magnezitových výrobkov akciovej spoločnosti SMZ, a.s. Jelšava na východných troch štátov bývalého SNŠ. Predaj je orientovaný hlavne pre priame použitie v oceliarenských kombinátoch a v závodoch pre výrobu magnezitových stavív.

TELEFÓN:+421 58 488 1436
E-MAIL: revimex@revimex.sk
FAX: +421 58 488 1438
IČO: 36625744

IČ DPH: SK2021811715
ADRESA: Komenského 13/1097, 050 01 Revúca

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

 • SMZ, a.s. Jelšava
  Teplá Voda 671
  049 16 Jelšava
  Slovenská republika