Duálne vzdelávanie

You are here

Dôraz kladieme predovšetkým na výchovu mladej a perspektívnej generácie.

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava zameriava svoju pozornosť predovšetkým budúcej generácii vysokokvalifikovaných zamestnancov. Svedčí o tom aj fakt že sme držiteľom osvedčení o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v‌ systéme duálneho vzdelávania.

SMZ, a.s. Jelšava v roku 2020 bola certifikovaná asociáciou priemyselných zväzov poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a nasledovne bola podpísaná zmluva o duálnom vzdelávaní so SOŠ Generála Viesta č. 6, Revúca v odboroch:

 •      • 2413 K Mechanik strojov a zariadení
 •      • 2697 K Mechanik elektrotechnik
 •      • 2683 H11 Elektromechanik - silnoprúdová technika

 

a SOŠ priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice v odboroch:

 •      • 2413 K Mechanik strojov a zariadení
 •      • 2697 K Mechanik elektrotechnik

 

Taktiež bola certifikovaná Slovenskou banskou komorou poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a nasledovne bola podpísaná zmluva o duálnom vzdelávaní so SOŠ Generála Viesta č. 6, Revúca v odbore:

 •      • 2174 K Technik mineralurg

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

 • SMZ, a.s. Jelšava
  Teplá Voda 671
  049 16 Jelšava
  Slovenská republika