Elektrické oblúkové pece

Elektrická oblúková pec

Vlastnosti a použitie:

Elektrická oblúková pec

Product MgO
[%]
Characteristic - field of application
 
BD
[kg.dm-3]
Grainsize
[mm]
Temperature
[°C]
Bond 
 
RAMMING MIXES            
JEHEARTH 11-52
JEHEARTH 11
82,0
82,5
• Basic refractory ramming mixes, produced on the basis of Jelsava sintered magnesia.
• Hearth and slopes.   
2,60
2,65
0-6
0-6
1 700
1 700
ceram.
ceram.
JEHEARTH 82
JEHEARTH 07
JEHEARTH 35 C
JEHEARTH 355 D
JEHEARTH 405
JEHEARTH 358
JEHEARTH 28
JEHEARTH 82 SL
82,0
82,5
84,5
84,5
84,5
82,0
82,5
82,5
• Basic refractory ramming mixes, produced on the basis of Jelsava
sintered magnesia and best worldwide dead burned magnesia.
• Hearth. 
• Slopes.

 

2,70
2,70
2,75
2,75
2,75
2,75
2,70
2,80
0-6
0-6
0-6
0-6
0-6
0-8
0-8
0-8
1 750
1 750
1 750
1 750
1 780
1 750
1 750
1 750
ceram.
ceram.
ceram.
ceram.
ceram.
ceram.
ceram.
ceram.
JEHEARTH 30 BA
JEHEARTH 28 BA
84,5
79,0
• Slopes - special mix with higher plasticity.
 
2,80
2,80
0-6
0-8
1 780
1 780
ceram.
ceram.
JEHEARTH 33 GP 84,5 • Bottom purging area. 2,80 0-6 1 780 ceram.
MIXES FOR SPECIAL USE            
JEMIX 589

 

86,0

 

•Special ramming mixes, produced on the basis of Jelsava sintered magnesia
 and best worldwide dead burned magnesies.
•Spout-wear lining (last line of brick lining).
2,50 0-5 1 700 chem.
INTROMAG 44 • Starting mix for tap hole. 1,90 2-6 1 800 ceram.

 

Product MgO
[%]
Characteristic - field of application
 
Grainsize
[mm]
Temperature
[°C]
Bond 
 
GUNNING MIXES          
JEGUN 378
JEGUN 589
JEGUN 78 C
JEGUN 478
JEGUN 378/1
81,0
81,5
78,0
81,5
83,5
• Basic refractory gunning mixes, produced on the basis of Jelsava
sintered magnesia.
• Slag line, slopes. Applicable to hot and cold gunning.

 

0-2
0-2
0-3
0-3
0-3
1 700
1 700
1 750
1 700
1 700
chem.
chem.
chem.
chem.
chem.
JEGUN EXTRA 35
JEGUN EXTRA
JEGUN TTO 12
83,5
85,5
81,0
• Basic refractory gunning mixes, produced on the basis of Jelsava
sintered magnesia and best world dead burned magnesia.
• Slag line, slopes. Applicable to hot and cold gunning.
0-3
0-3
0-4
1 750
1 780
1 750
chem.
chem.
chem.
REPAIR MIXES          

JEFRIT 083
JEFRIT GMI - 0-4 / 0-6 / 0-8
JEFRIT 079
JEFRIT 48

83,0
76-83,0
82,0
82,0

• Basic refractory repair mixes, Applicaable to sintered magnesia
• Wall
• Hearth bottom
• Slope

0-5
0-8
0-8
0-8
1 750
1 750
1 750
1 750
ceram.
ceram.
ceram.
ceram.

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika