Hutnícky a keramický priemysel

You are here

 

Tehliarenský slinok

Mŕtvo-pálené magnezitové slinky určené na výrobu magnezitových a chróm-magnezitových tvaroviek a na výrobu monolityckých hmôt.

Oceliarenský slinok

Mŕtvo-pálené magnezitové slinky určené na priame použitie v oceliarenských taviacich agregátoch a na výrobu monolitických hmôt.

Zásadité monolitické žiaruvzdorné hmoty

Široká škála výrobkov určená na prípravu nových pôd, studené a horúce opravy a ochranu výmuroviek elektrických oblúkových pecí, konvertorov, medzipaniev, vákuovacích zariadení  a oceliarenských paniev.

Troskotvorná prísada

Výrobky určené na zvýšenie bazicity trosky a ochranu výmuroviek oceliarenských agregátov.

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika