Kyslíkový konvertor

Kyslíkový konvertor

Vlastnosti a použitie:

Kyslíkový konvertor

 

Product MgO
[%]
Characteristic - field of application BD
[kg.dm-3]
Grainsize
[mm]
Temperature
[°C]
Bond
GUNNING MIXES            
JEGUN 378
JEGUN 589
JEGUN 478
JEGUN 378/1
81,0
81,5
81,5
83,5
• Basic refractory gunning mixes, produced on the basis of Jelsava
sintered magnesia. 
• Slag line, Mouth.
 
- 0-2
0-2
0-3
0-3
1 700
1 700
1 700
1 700
chem.
chem.
chem.
chem.
JEGUN EXTRA 35
JEGUN EXTRA
83,5
85,5
• Basic refractory gunning mixes, produced on the basis of Jelsava sintered magnesia
and best worldwide dead burned magnesia.
• Slag line, Mouth, Trunnion, Bottom.
- 0-3
0-3
1 750
1 750
chem.
chem.
REPAIR MIXES            
JEMACHARGE
 
52,0
 
• Basic refractory repair mix, produced on the basis of Jelsava sintered magnesia. 
• Scrap impact area, bottom.
- 0-4 1 700 chem.
MIXES FOR SPECIAL USE            
JEMIX 490

 

87,5

 

• Special gunning mixes, produced on the basis of Jelsava sintered magnesia and best worldwide dead burned magnesia. 
• Taphole area.
- 0-4

 

1 750

 

chem.

 

JEHEARTH 709 HQ
JEHEARTH 604 HQ KK
JEHEARTH 709 HQ KK
73,0
78,0
79,0
• Special ramming mixes, produced on the basis of Jelsava sintered magnesia, best wordwide dead burned magnesia and chrome ore
• Wall and bottom contact area
2,70
2,70
2,70
0-4
0-4
0-4
1 750
1 770
1 790
chem.
chem.
chem.

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika