Audit CCM 85 opätovne úspešný!

07 July

V SMZ, a.s. Jelšava sa od roku 2013 uplatňuje certifikovaný systém bezpečnosti výroby kŕmnych surovín podľa štandardu GMP+ B2 (2010).

Úlohou uvedeného systému je zabezpečiť, aby produkt CCM 85 (tzv. kaustik) bol zdravotne bezpečný, nakoľko sa používa pri výrobe kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá.

Audit sa v tomto roku uskutočnil dňa 26.4.2021, formou on-line, za účasti externého audítora certifikačnej spoločnosti Lloyd´s Register.Prioritné zameranie auditu bolo na dokumentačnú časť a plnenie požiadaviek v zmysle štandardu GMP+B2 (2010), ako sú napr. požiadavky na nákup, expedičnú dokumentáciu alebo požiadavky na laboratórne rozbory. Po ukončení auditu bolo zo strany audítora deklarované,  že systém uplatňovaný v SMZ, a.s. Jelšava vyhovuje požiadavkám a nebola stanovená žiadna nezhoda ani doporučenie.