Uškové deti - poďakovanie

30 July

Aj vďaka Vám a Vašej podpore sme opätovne tento rok mohli zorganizovať pre naše deti akciu "Stretnutie nepočujúcich detí a ich rodín", ktoré sa uskutočnilo dňa 30.7.2022 v Gemerských Tepliciach. Tento rok bol výnimočný tým, že sme organizovali aj prvý ročník Tábora pre deti s poruchami sluchu v termíne od 25.7.-29.7.2022.

Ďakujeme za Vašu podporu bez ktorej by sa takéto akcie robili veľmi ťažko!

Uškové deti - občianske združenie na pomoc deťom s poruchou sluchu.

Ing. Michaela Hurtová