Základná škola J. A. Komenského v Revúcej ďakuje

23 September

SMZ, a.s. Jelšava za pomoc pri revitalizácii nádvoria - átria školy. Získali sme tak priestor pre relax našich žiakov a zamestnancov. Týmto sme zároveň vytvorili skvelý základ pre zlepšenie klimatických podmienok v areáli školy.