Oceliarenský slinok

You are here

Mŕtvo-pálené magnezitové slinky určené na priame použitie v oceliarenských taviacich agregátoch a na výrobu monolitických hmôt.

DBM GM I

Magnezitový slinok vyrábaný pálením, magnetickým separovaním a sitovaním na požadované parametre.

 

 

DBM GM II

Magnezitový slinok s vyšším obsahom CaO, vyrábaný pálením, magnetickou separáciou, drvením a sitovaním na požadované parametre.

 

DBM R -78

Magnezitový slinok, vyrába sa pálením, špeciálnou granulometrickou úpravou s možnosťou pridania oleja.

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika