Oceliarská liaca panva

Oceliarská liaca panva

Vlastnosti a použitie:

Oceliarská liaca panva

Product MgO
[%]
Characteristic - field of application BD
[kg.dm-3]
Grainsize
[mm]
Temperature
[°C]
Bond
GUNNING MIXES            
JEGUN 378
JEGUN 589
JEGUN 478
JEGUN 378/1
81,0
81,5
81,5
83,5
• Basic refractory gunning mixes, produced on the basis of Jelsava sintered magnesia.
• Slag line. Applicable to hot and cold gunning.
- 0-2
0-2
0-3
0-3
1 700
1 700
1 700
1 700
chem.
chem.
chem.
chem.
JEGUN EXTRA 35
JEGUN EXTRA
83,5
85,5
• Basic refractory gunning mixes, produced on the basis of Jelsava sintered magnesia
and best worldwide dead burned magnesia.
• Slag line. Applicable to hot and cold gunning.
- 0-3
0-3
1 750
1 750
chem.
chem.
FILLING MIXES            
JEMAFILL 80/02
 
83,0
 
• Basic refractory filling mixes, produced on the base Jelsava sintered magnesia.
• Back side of working lining.
- 0-2 1 650 ceram.
MIXES FOR SPECIAL USE            
JEMIX 589

JEMARAM L
 

86,0

88,0
 

• Special ramming mixes, produced on the basis of Jelsava sintered magnesia
and best worldwide dead burned magnesia.
•Wall and bottom contact area.
•Closing ring.
2,50

2,80

0--5

0-8

1 700

1 750

chem.

chem.

JEHEARTH 709 HQ
JEHEARTH 709 HQ KK

 

73,0
79,0

 

• Special ramming mixes, produced on the basis of Jelsava's
sintered magnesia, best worldwide dead burned magnesia and crome ore.
• Wall and bottom contact area
• Taping - hole
2,70
2,70

 

0-4
0-4

 

1 750
1 790

 

chem.
chem.

 

 

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika