Oceliarská medzipanva

Oceliarská medzipanva

Vlastnosti a použitie:

Oceliarská medzipanva

 

Product MgO
[%]
Characteristic - field of application
 
BD
[kg.dm-3]
Grainsize
[mm]
Temperature
[°C]
Bond 
 
SLURRY GUNNING MIXES            
JEMATUN 80 T-5
JEMATUN 8010 R
JEMATUN 84 H-3
84,0
84,5
85,0
• Basic refractory slurry gunning mixes, produced on the basis of
Jelsava sintered magnesia.
• Work lining of tundishe's base lining.
1,35
1,40
1,30
0-1
0-1
0-1
1 700
1 700
1 700
chem.
chem.
chem.
JEMATUN 83 M

 

85.5

 

• Basic refractory slurry gunning mixes, produced on the basis
of Jelsava sintered magnesia and best worldwide dead burned
magnesia. 
• Work lining of tundishe's base lining.
1,3

 

0-1

 

1 750

 

chem.

 

JEMATUN 20 H
JEMATUN 80 T-5 O
JEMATUN 78 DZ
74,0
77,0
78,0
• Basic refractory slurry gunning mixes, produced on the basis
of Jelsava sintered magnesia and best worldwide
dead burned magnesia mixed
with higher SiO2 content.
• Work lining of tundishe's base lining.
1,25
1,25
1,25
0-1
0-1
0-1
1 750
1 750
1 750
chem.
chem.
chem.
DRY MIXES            
JEMATUN DRY O

JEMATUN DRY

 

76,0

84,5

 

• Dry insulating mix, manufactured from jelasva's sintered
magnesia and olivine,with organic bond.
• Dry insulating mix, manufactured from jelasva's sintered
magnesia, with organic bond. 
• Used as working lining of tundishes. Dry application.
1,7-2,1

1,7-2,1
 

0-2

0-2
 

1 750

1 750
 

org.

org.
 

MIXES FOR SPECIAL USE            
JEMIX 589 T
JEMIX 589
 
86,0
86,0
 
• Special ramming mixes produced on the basis of Jelsava
sintered magnesia and best worldwide dead burned magnesia.
• Taping-hole and impact area of tundishes.
2,60
2,50
 
0-4
0-5
 
1 750
1 750
 
chem
chem
 

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika