Orgány spoločnosti

You are here

ORGÁNY AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI:

 

PREDSTAVENSTVO  
predseda prestavenstva: Ing. Roman Gažúr
podpredseda predstavenstva: Ing. Ivan Nemeth, MBA
členovia predstavenstva: Ing. Peter Košinár, PhD.
  Ing. Jaroslav Švejkovský
  Ing. Ján Chlebuš
  Ing. Rudolf Siták
  Ing. Marek Šeševička
DOZORNÁ RADA  
predseda dozornej rady: Ing. Štefánia Hlavačková
podpredseda dozornej rady: Ing. Marián Keder
členovia dozornej rady: Ing. Rudolf Repiský, PhD.
  Ing. Ján Valent
  Ing. Miroslav Braun
  MUDr. Norbert Urban
  Pavol Štefanko

PREDSTAVENSTVO  
predseda predstavenstva: Ing. Ivan Nemeth, MBA
podpredseda predstavenstva: Ing. Peter Košinár, PhD.
členovia predstavenstva: Ing. Rudolf Siták
  Ing. Ján Chlebuš
  Ing. Peter Šeševička
DOZORNÁ RADA  
  Ing. Jaroslav Švejkovský
  Ing. Marek Šeševička
  Alena Kiselová

PREDSTAVENSTVO  
predseda predstavenstva: Ing. Peter Košinár, PhD.
podpredseda predstavenstva: Ing. Roman Gažúr
členovia predstavenstva: Ing. Ivan Nemeth, MBA
  Ing. Miroslav Braun
  Ing. Ján Chlebuš
DOZORNÁ RADA  
členovia dozornej rady: Ing. Jaroslav Švejkovský
  Ing. Miroslav Mrnka
  Ing. Peter Šeševička

 

Ing. Jaroslav ŠVEJKOVSKÝ
 1. 1. Slovenská banská komora - prvý podpredseda predstavenstva
 2. 2. Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR - viceprezident
Ing. Ivan Nemeth, MBA
 1. 1. Rada Vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu - za SBK - člen
 2. 2. Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania - za SBK - člen
 3. 3. Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu BBSK - člen
 4. 4. Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu KSK - člen
 5. 5. Výbor pre vzdelávanie APZ za ZHŤPG - člen
Ing. Peter KOŠINÁR, PhD.
           1. Národná technologická platforma pre výskum, vývoj a inovácie surovín - podpredseda
Ing. Roman GAŽÚR
           1. Banskobystrická regionálna komora SOPK - člen predstavenstva
           2. Asociácia českých a slovenských výrobcov žiaromateriálov - prezident
           3. Medzinárodná akadémia vied ekológie a  bezpečnosti,  Petrohrad, Rusko - člen-korešpondent
Ing. Jaroslav MÁLIK
           1. Slovenská spoločnosť pre trhacie a vŕtacie  práce - člen prezídia
Ing. Milan BIRKA
           1. Slovenská banícka spoločnosť - člen predstavenstva

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

 • SMZ, a.s. Jelšava
  Teplá Voda 671
  049 16 Jelšava
  Slovenská republika