Poľnohospodárstvo

You are here

CCM 85

Popis a fyzikálne vlastnosti:

 • Prírodný minerálny produkt získaný nízkotepelným výpalom (900-1000 °C) uhličitanu horečnatého (MgCO3).
 • CCM 85

Použitie:

 • Určený pre použitie v poľnohospodárstve, ako minerálna prísada do krmív hospodárskych zvierat.

 • V chemickom priemysle na výrobu priemyselných hnojív a v environmentálnej oblasti na elimináciu vplyvov kyslých dažďov na prírodné prostredie.

Balenie:

 • Voľne ložený tovar v autocisternách a kontajneroch, big bag 0,5–1,2 t, papierové vrecia 25 kg (40 kusov na palete)

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

 • SMZ, a.s. Jelšava
  Teplá Voda 671
  049 16 Jelšava
  Slovenská republika