Tehliarenský slinok

You are here

Mŕtvo-pálené magnezitové slinky určené na výrobu magnezitových a chróm-magnezitových tvaroviek a na výrobu monolityckých hmôt.

 

DBM NORMAL

Mŕtvo-pálený magnezitový slinok vyrobený z prírodného surového magnezitu dvojstupňovou úpravou a výpalom.

 

DBM S SPECIAL

Mŕtvo-pálený magnezitový slinok vyrobený z prírodného surového magnezitu dvostupňovou úpravou a výpalom. Charakteristický nízkym obsahom CaO a SiO2.

 

DBM B

Mŕtvo-pálený magnezit vyrobený briketovaním z jemného kaustického magnezitu.

 

DBM TS KG

Mŕtvo-pálený magnezitový slinok vyrobený z prírodného magnezitu.

 

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika