Troskotvorná prísada

You are here

SLAGMAG

Charakteristika a vlastnosti:

 • Troskotvorná prísada SLAGMAG vyrábaná z polopáleného magnezitu sa požíva v kyslíkových konvertoroch a EOP ako vysoko reaktívny prídavok do pecnej vsádzky s cieľom zvýšenia MgO v troske, pričom napenená troska nasýtená oxidom horečnatým vytvára na žiaruvzdornej výmurovke ochrannú vrstvu, ktorá výrazne predlžuje jej životnosť.
 • SLAGMAG

Použitie:

Používanie prísad SLAGMAG prináša nasledovné pozitívne efekty:
 • - podporuje prirodzené napeňovanie trosky
 • - vytvára ochrannú vrstvu na elektródach EOP, čím predlžuje ich životnosť skracuje dobu tavby a liatia
 • - znižuje spotrebu energiu na tonu vyrobenej ocele
 • - znižuje spotrebu injektovaného uhlíka pre tvorbu napenenej trosky
 • - znižuje spotrebu torkretovacích hmôt pre ošetrovanie poškodenej výmurovky
 • - pozitívne ovplyvňuje časové využitie taviacich agregátov
 • - znižuje náklady na tvarové stavivá amonolitické žiaruvzdorne hmoty

 

Základné chemické vlastnosti:

Product MgO typical
SLAGMAG 65
SLAGMAG 70
SLAGMAG 88
65%
70%
84 - 89 %

Balenie a doprava:

 • Voľne ložený - železničné vagóny; Big - Bag.

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

 • SMZ, a.s. Jelšava
  Teplá Voda 671
  049 16 Jelšava
  Slovenská republika