Projekt ITMS 26220220151

You are here

Názov projektu:

Rozvoj spoločného výskumno-vývojového a inovačného centra

a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín

Kód ITMS:

26220220151

Prijímateľ:

Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava

Partneri:

Technická univerzita v Košiciach
Computer Control Technology, s.r.o., Prešov

Trvanie projektu:

január 2011 - jún 2015

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika