Minister hospodárstva SR v magnezitke

17 March

Dňa 17. marca 2023 poctila našu spoločnosť vzácna štátna návšteva, minister hospodárstva SR, Ing. Karel Hirman. Po prívítaní generálnym riaditeľom Ing. Romanom Gažúrom a ďalšími členmi vedenia bol pán minister formou prezentácie oboznámený so základnými atribútmi výroby, produkcie a exportu spoločnosti. Prejednávanou problematikou bola aj aktuálna energetická situácia v SR a negatívny dopad extrémne vysokých cien energií na fungovanie spoločnosti, keďže ťažba, následné spracovanie a finálna výroba produktov z magnezitu je značne energeticky náročná. Spolu s generálnym riaditeľom absolvoval pán minister prefáranie podzemných priestorov bane a súčasne si prehliadol aj banskú techniku.

V závere stretnutia Ing. Gažúr poďakoval pánovi ministrovi za prejavený záujem navštíviť a oboznámiť sa s problémami, s ktorými sa borí v rámci energetickej krízy aj SMZ, a.s. Jelšava, a ako spomienku na fáranie jelšavskej bane mu podaroval symbolicky banskú lampu.