Poďakovanie spoločnosti Plzenský Prazdroj Slovensko, a.s.

22 June

Vedenie SMZ, a.s. Jelšava chce v mene svojich zamestnancov touto cestovať poďakovať spoločnosti Plzenský Prazdroj Slovensko, a.s., ktorá v rámci svojich aktivít poskytla pre všetkých zamestancov SMZ, a.s. Jelšava nealkoholické pivo Birell. Vychladené nealkoholické pivo Birell bolo našim zamestnancom, ako forma osvieženia počas letných horúčav, odovzdané v dňoch 22. - 23. 06. 2021.