Všeobecné kontakty

You are here

ADRESA:


Slovenské magnezitové závody, akciová spoločnosť, Jelšava
Teplá Voda 671,
049 16 Jelšava

v skratke:

SMZ, a.s. Jelšava
Teplá Voda 671,
049 16 Jelšava
SR, SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica oddiel: Sa, vložka č. 406/S

BEŽNÝ ÚČET:


IČO: 31685340
DIČ: 2020500141
IČ DPH: SK 2020500141

Tatra banka, a.s.
č. ú.: 2925170051/1100
IBAN: SK7511000000002925170051
SWIFT: TATRSKBX

 

Kontaktný formulár

 

 

 

 


 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika