Hotel Hrádok

You are here

 

Hotel Hrádok sa nachádza v oblasti, ktorá susedí s mnohými zaujímavými turistickými a geografickými oblasťami.

Je umiestnený v geografickom celku Hrádok, ktorý tvorí podcelok Revúckej vrchoviny. Jej severovýchodná časť patrí do Slovenského rudohoria. Hrádok – nadmorská výška 810 m – je rozložený medzi Jelšavou a Štítnikom. Budujú ho horniny gelnickej série : fylity, pieskovce a magnezity. Západnú stranu tvorí Jelšavské podolie a východnú stranu Štítnické podolie.

Oblasť patrí medzi oblasti s mierne chladnou horskou klímou, ako majú vrchové časti Malých Karpát, Štiavnických vrchov a Tríbeča. Januárové teploty sa pohybujú od –6 do –4°C a júlové medzi 16 až 17°C. Ročná výdatnosť zrážok sa pohybuje od 800 do 900 mm. Snehová pokrývka sa vyskytuje 100 až 120 dní do roka, najmä v januári a februári. V danej oblasti majú okrajový severný výskyt palina poľná, dub plstnatý. Rozšírené sú dubovo – hrabové lesy s výskytom drieňa a podhorské dubové lesy vo vyšších polohách s výskytom ihličnatých stromov - borovice a smreky.

Pre všetkých návštevníkov poskytuje hotel a okolie možnosť :

           športového vyžitia – krytý bazén, sauna, fitness, tenis, volejbal, letná a zimná turistika, cykloturistika, miniatúr golf, biliard rekondično – rehabilitačné pobyty,
           spoznávania kultúrno – historických pamiatok – hotel sa nachádza na trase Gotickej cesty, ktorá umožňuje zhliadnuť 110 historických objektov, z toho 38 gotických a na trase Európskej železnej cesty na Slovensku, ktorá umožní zhliadnuť históriu baníckej a hutníckej činnosti v oblasti,
           spoznávania prírody – v blízkosti sa nachádzajú: Národný park Muránska planina, Národný park Slovenský raj, Chránená oblasť Slovenský kras a jaskyne – Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, Ardovská jaskyňa,
           poriadanie spoločenských akcií v zariadeniach - kongresová sála, bar, klubovňa, kaviareň s možnosťou pripojenia na internet, chatka Koliba, prekrytá Posiedka.
Ubytovanie je v 2-posteľových izbách a v apartmánoch s možnosťou prístelky. Ubytovacia kapacita je 76 miest, z toho je 46 pevných lôžok a 30 prísteliek.

          • Stravovanie: Reštaurácia, Bar, Koliba, Posiedka
          • V priestoroch hotela je možné využívať WiFi pripojenie na internet
          • V rámci turistického ubytovania sú k dispozícii 3 samostatné chatky pre 15 osôb

► Pozrite tiež: www.megaubytovanie.sk, www.ubytovanienaslovensku.eu
Prezentácia Hotela Hrádok vo formáte PDF  (26 MB)

 

   

 

Jaskyne: Historické pamiatky:
  vzdialenosť od Hrádku:
Aragonitova jaskyňa 2 km   Betliar kaštieľ
Gombasecka jaskyňa 22 km   Jelšava evanjelický a rímsko-katolický kostol
Ardovská jaskyňa 20 km   Revúca 1. evanjelické slovenské gymnázium
jaskyňa Matilda 26 km   Štítnik farský kostol sv. Vavrinca
Dobšinská ľadová jaskyňa   30 km   Rožňava gotický kostol, mestská veža, banícke múzeum
Domica jaskyňa 32 km   Muráň Muránsky hrad
      Krásna Hôrka   hrad, mauzóleum rod. Andrášiovcov
      Šivetice románska rotunda

 


Kontakt Hotela Hrádok

RECEPCIA:
        Mobil: +421 918 570 374
        Tel: +421 58 486 0200
        E-mail: hotel.hradok@smzjelsava.sk

BAZÉN:
        Tel: +421 58 486 0233
Z kapacitných dôvodov odporúčame Vašu návštevu si vopred rezervovať minimálne 1 hodinu pred príchodom.

Marketingový manažér (akcie, oslavy, svadby, ...):
        Mgr. Zuzana Bolačeková
        Mobil: +421 908 406 124
        E-mail: bolacekova.zuzana@smzjelsava.sk

Prevádzkový manažér:
        Ing. Lucia Vargová
        Mobil: +421 905 762 407
        E-mail: vargova.lucia@smzjelsava.sk

ADRESA:
        Hotel Hrádok
        Ochtiná 738
        049 35 Ochtiná

GPS: 48°39'38.3"N 20°17'37.9"E


PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika