Výstava METEC 2015

11 January

V dňoch 16. až 20. júna 2015 sa uskutočnil v Düsseldorfe Medzinárodný metalurgický veľtrh METEC. Už tradične sa koná každý štvrtý rok a prebieha súčasne s veľtrhmi  Gifa, Thermprocess a Newcast, ktoré úzko súvisia s oceliarenským priemyslom. Výstavný program sa orientuje  na  metalurgiu, žiaruvzdorné výrobky, zlievarenstvo, stroje a zariadenia na výrobu a spracovanie surovín, materiály na výrobu surového železa a neželezných  kovov,  odlievanie a tvarovanie ocele a farebných kovov, recykláciu a ďalšie oblasti ťažkého priemyslu.

Na toto najvýznamnejšie svetové oceliarenské podujatie zavítalo 78 000 návštevníkov z viac než 120 krajín. O dôležitosti akcie a narastajúcom záujme o výstavu vypovedá aj skutočnosť, že kým v roku 2011 za podujatia zúčastnilo 1958 vystavovateľov, tento rok to bolo už 2214.
SMZ , a.s. ako jedna z mála  slovenských firiem mala  opäť zastúpenie medzi vystavovateľmi.
Stánok sme zabezpečili s našim dlhodobým obchodným partnerom s Talianska.
V dňoch konania výstavy navštívili nášu expozíciu súčasní aj potenciálni zákazníci z 22 krajín sveta.

Veríme, že uvedené obchodné jednania  upevnia doterajšie partnerstvá a  prinesú nové trhy s novými zákazníkmi.