Revúcka nemocnica ďakuje

26 August

za ochotu, ústretovosť a veľkorysú finančnú pomoc, ktorá sa poskytla pre Nemocnicu s poliklinikou n. o., Revúca.  Darované finančné prostriedky poslúžili na nákup nemocničných zariadení, ktoré poslúžia svojmu účelu a pacientom spríjemnia liečebný proces a pobyt v nemocnici.