Zelený Merkúr opäť u nás!

31 May

Banskobystrická regionálna komora SOPK v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Banskobystrickým samosprávnym krajom vyhlásili v tomto roku 23. ročník súťaže o cenu za environmentálne správanie sa firiem „Zelený Merkúr“.

„Zelený Merkúr“ je súťaž, ktorá sa zameriava na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym alebo spoločenským rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. Nominované aktivity by mali preukázateľne spĺňať požiadavky nad rámec všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia, s dôrazom na uplatňovanie obehovosti zdrojov. Súťaž sa vyhlasuje raz za dva roky.

Do súťaže, v oblasti riešenia problematiky Minimalizácie odpadu, recyklácie a priemyselnej symbiózy, sa prihlásila aj SMZ, a.s. Jelšava s projektom "Využitie úžitkovej zložky MgO z odvalu Kohútik a jeho následná rekultivácia". Predložený projekt SMZ, a.s. Jelšava bol v súťaži ohodnotený ako najlepší z nominovaných projektov a získal 1. miesto.

Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo na valnom zhromaždení Banskobystrickej regionálnej komory SOPK v Banskej Bystrici dňa 26. 4. 2022