Zlatá medaila SOPK pre magnezitku v Jelšave

18 October

Predstavenstvo SOPK ocenilo úspechy Slovenských magnezitových závodov Jelšava, akciová spoločnosť, a udelilo jej najvyššie komorové ocenenie - Zlatú medailu SOPK.