SMZ - Revimex, a.s.

You are here

SMZ-REVIMEX
akciová spoločnosť
REVÚCA

 

Vznik spoločnosti: 05. 05. 2004,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sa, vlož. č. 770 / S
Cieľ akciovej spoločnosti: zabezpečovanie predaja magnezitových výrobkov akciovej spoločnosti SMZ, a.s. Jelšava na východných trhoch štátov bývalého SNŠ. Predaj je orientovaný hlavne pre priame použitie v oceliarenských kombinátoch a v závodoch pre výrobu magnezitových stavív.
TELEFÓN:
+421 58 488 1436
E-MAIL: revimex@revimex.sk
FAX: +421 58 488 1438
IČO: 36625744
IČ DPH: SK2021811715
ADRESA:
Komenského 13/1097
050 01 Revúca

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika