SMZ - Služby, a.s.

You are here

SMZ - Služby, a.s. Jelšava je 100% dcérskou spoločnosťou SMZ, a.s. Jelšava. Vznikla 01. 07. 2004 outsourcingom dvoch organizačných jednotiek SMZ, a.s. Jelšava.

Do novovzniknutej akciovej spoločnosti boli outsourcované:

     • divízia dopravno-technických služieb,
     • divízia nevýrobných činností.

V súčasnosti je činnosť SMZ - Služby, a.s. Jelšava zameraná nasledovne:

- služby primárne podporujúce výrobnú činnosť SMZ, a.s. Jelšava:

     • šitie veľkokapacitných vriec,
     • nákladná doprava,
     • osobná doprava,

- služby sociálneho charakteru pre zamestnancov SMZ, a.s. Jelšava a SMZ - Služby, a.s. Jelšava:

     • závodné stravovanie,
     • upratovanie a pranie,
     • bufety,

- ostatné služby - rôzni zákazníci:

     • hotel Hrádok,
     • údržba.

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika