Čestné uznanie SOPK za uplatňovanie etických princípov

10 May

Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) od roku 2002 vyhlasuje súťaž – Veľká cena SOPK, ktorá je zameraná na dodržiavanie etických princípov v podnikaní. Veľká cena SOPK je príležitosťou ukázať širokej podnikateľskej i laickej verejnosti, že podnikať na Slovensku sa dá slušne a korektne, že etika je samozrejmou súčasťou podnikateľského života. Veľká cena SOPK je ocenením korektného správania sa podnikateľov, je ocenením tých, ktorí sú spoľahlivými obchodnými partnermi, majú dôveru svojich zamestnancov, zákazníkov i širokej verejnosti.

V tomto roku sa SMZ, a.s. Jelšava prihlásili do tejto súťaže. Hodnotiaca komisia udelila našej firme Čestné uznanie za uplatňovanie etických princípov v podnikaní za rok 2017.