Dozorový audit systému manažérstva kvality

18 October

            Realizácia dozorových auditov je jednou z podmienok pre udržanie certifikátu systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Dozorové audity sú realizované v ročných intervaloch a uskutočňujú sa na vybraných procesoch systému. Tohtoročný audit bol realizovaný v dňoch 12. - 14.9.2016 certifikačnou spoločnosťou LRQA.

            Cieľom dozorového auditu bolo stanoviť, či systém aj naďalej spĺňa kritériá auditu, stanovený rozsah certifikácie a ďalšie požiadavky, a či systém dosahuje stanovené ciele. Na základe auditovaných procesov organizácie audítor konštatuje, že ciele auditu boli dosiahnuté a zhoda systému manažérstva kvality v organizácii bola potvrdená.