Jar patrí všetkým, ktorí sadia budúcnosť

22 April

      Historickou činnosťou závodu bola krajina v jeho okolí narušená. Boli časy, keď sa stromy a kroviny likvidovali - ustupovali v dôsledku výstavby, ako aj priemyselnej činnosti. Dnes sa práve na takéto "nevzhľadné" lokality zameriavame s cieľom vrátiť do okolia stromy a funkčnú zeleň. Majú tu svoje nezastupiteľné a nenahraditeľné miesto, pretože prinášajú tieň, zadržiavajú vodu v krajine, zmierňujú prudký vietor a prinášajú do lokalít nový život - vtáctvo, hmyz i množstvo živočíchov. Plody, ktoré na stromoch dorastú nasýtia zver i nás. Samozrejme najdôležitejšou úlohou zelene je okysličovať atmosféru. Je všeobecne známe, že jeden strom fotosyntézou vyprodukuje ročne dosť kyslíka pre život dvoch ľudí a absorbuje toľko uhlíkových emisií, koľko vypustí auto pri najazdení cca 40 000 km.
Stromy majú nezastupiteľné miesto na našej planéte. Stromy, ktoré pred polstoročím lemovali kopec Kohútik dlžíme okoliu závodu aj my. Preto sme sa rozhodli, že na Kohútiku zrealizujeme skúšobnú výsadbu stromov.

      Rozvoj regiónu Gemera bol v minulosti spojený aj s ovocinárstvom. To nás inšpirovalo a rozhodli sme sa pre ovocné stromy, konkrétne hrušky, nakoľko ich pestovanie má v okolí Jelšavy dlhoročnú tradíciu.

      S koncom zimy nastalo vhodné obdobie na výsadbu týchto ovocných drevín. Sadenice boli zabezpečené z oficiálnej ovocnej škôlky, aby sme mali garantovanú kvalitu, pravosť odrody, ale najmä vyhovujúci zdravotný stav. Vybralo sa niekoľko odrôd hrušiek na podpníkoch hrušky planej, aby sa overilo, ktorá z nich bude znášať najlepšie dané podmienky.

      Dňa 19.3.2024 sme si vyhrnuli rukávy a pustili sa do práce. Výsadby sa zúčastnilo vedenie a.s., pracovníci oddelenia ekológie a enviroservisu. Spoločným úsilím sa do vykopaných jám postupne vysadilo 20 ks sadeníc. Dopriali sme im vhodnú výživu, potrebnú vlahu, dokonca sme ku koreňom prisypali aj mykorhízne huby. Mykorhízne huby sú živé organizmy, ktoré rastliny podporujú počas celého ich života. Vytvárajú symbiózu medzi koreňmi a prospešnými pôdnymi hubami, ktoré pre rastliny zabezpečujú efektívne využitie vody a dôležitých živín. Jednotlivé sadenice hrušiek sme ohradili rámom s pletivom, čím získali nielen oporu, ale aj ochranu pred ohryzom. Viacero nájdených stôp totiž naznačuje, že na Kohútik sa postupne vracia život nielen v podobe drobného hmyzu, ale aj sporadických návštev vysokej lesnej zveri.

      Ostáva nám už len veriť, že pri našej starostlivosti sa bude mladým hruškám na Kohútiku dariť a cestu k nim si nájdu aj včielky, nové obyvateľky neďalekého odkaliska. To je cesta aby sa okolie Kohútika, ktoré kedysi filmárom poslúžilo ako "púštna krajina" na nakrúcanie filmu, premenilo na nádherný ovocný sad plný života...

      „Táto planéta je jediná ktorú máme a náhradnú nemá v ponuke žiaden hypermarket, ani e-shop. Urobme pre ňu teda aspoň to málo čo jej dlžíme a zasaďme si svoj vlastný strom. Výsadbu nových stromov plánujeme aj v budúcnosti. Veríme, že náš hruškový sad bude ešte dlho slúžiť aj ďalším generáciám.“