Mesto Jelšava - Poďakovanie vedeniu spoločnosti SMZ, a.s. Jelšava

18 April

      V mene našich obyvateľov dvojdomov miestnej časti Jelšava - Teplá Voda, ako aj správcu Mestských služieb Jelšava, ďakujeme za poskytnutú pomoc pri rekonštrukcii spoločnej vodovodnej prípojky. Veríme, že sme takto predišli možným havarijným situáciám, ako aj následným finančným nezrovnalostiam pri vyúčtovaní vodného pre obyvateľov tejto časti Jelšavy.