Mladý odborník Gemera 2023

04 May

Dňa 04. 05. 2023 sa pod záštitou Slovenskej banskej komory uskutočnil v hoteli Hrádok 3. ročník súťaže "Mladý odborník Gemera", zameraný na propagáciu odborného vzdelávania a jeho uplatnenia v našom regióne. Organizátormi súťaže boli SMZ, a.s. Jelšava a SLOVMAG, a.s. Lubeník. O zaujímavé ceny súťažilo 15 talentovaných žiakov zo SOŠ Revúca, SOŠT Rožňava a SOŠ Tisovec.

V kategórii "mechanik strojov a zariadení" na prvom mieste skončil Adam Tomšík, žiak SOŠ Generála Viesta v Revúcej so svojim výrobkom - využitie 3D tlačiarne na propagačné účely. Na druhom mieste sa umiestnil Ľubomír Helczman s výrobou šachových figúriek na CNC a tretie miesto získal Csaba Koltáš s úžitkovými a dekoračnými predmetmi, obaja žiaci SOŠT v Rožňave.

V kategórii "elektrotechnik" na prvom mieste skončil Tibor Ruszó, taktiež žiak SOŠ Generála Viesta v Revúcej so svojim výrobkom - automatická triediaca linka. Na druhom mieste sa umiestnil Nikolas Matyi so školskými digitálnymi hodinami a tretie miesto získal Peter Elexa s inteligentnou záhradkou, obaja sú žiaci SOŠT v Rožňave.

V rámci propagácie odborného vzdelávania na stredných školách bola súťaž zároveň aj expozíciou pre žiakov základných škôl z okolia Revúcej a Rožňavy, ktorí boli zapojení do zlosovania tomboly.