Ocenenie „Zelený Merkúr“

15 March

Regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici vyhlásili začiatkom tohto roka prvý ročník súťaže „Zelený Merkúr“ zameraný na podporu a zviditeľnenie organizácií, ktoré rozvíjajú svoje aktivity v súlade s prírodou a cieľmi udržateľného rozvoja, v snahe dosiahnuť rovnováhu medzi hospodárskym rozvojom a efektívnym využívaním prírodných zdrojov. SMZ, a.s. Jelšava, ako firma plne využívajúca technológie podporujúce princípy obehového hospodárstva a úplného spracovania ťaženej suroviny, do súťaže prihlásila komplexne zvládnutý systém bezodpadovej technológie ťažby, úpravy a zušľachťovania magnezitu. Tento v stručnosti pozostáva z úplného využitia koncentrátov na finálnu výrobu, využitia dolomitických odpadov ako základky vydobytých priestorov, postupnej likvidácie a revitalizácie háld v okolí závodu, odstavenia prevádzky odkaliska, úplného využitia suroviny 0,2 – 2 mm na výrobu kaustického magnezitu a predaj a úletov na výrobu slinkov, troskotvorných zmesí a predaj na chemické účely. Vďaka uvedeným opatreniam vo využití materiálov, ktoré v minulosti tvorili odpady, dnes firma nevytvára žiadne nové skládky, naopak likvidáciu starých záťaží postupne zlepšuje ekologickú situáciu v okolí závodu.

SMZ, a.s. Jelšava za dosiahnuté výsledky v oblasti zhodnocovania odpadov a uplatňovanie bezodpadovej výroby získalo v súťaži druhé miesto. Hodnotu tohto morálneho ocenenie zvýrazňuje skutočnosť, že porotu okrem zástupcov Regionálnej komory SOPK tvorili aj zástupcovia Slovenskej agentúry životného prostredia a Vysokej školy technickej vo Zvolene.

Získané ocenenie je odmenou za dlhoročné aktivity vedenia firmy a všetkých zamestnancov v uvedenej oblasti činnosti a zároveň nás zaväzuje pokračovať v tejto práci s cieľom odovzdať budúcim generáciám čo najmenej poškodené životné prostredie. Na snímke získané ocenenie - originálna bronzová plaketa navrhnutá študentmi Súkromnej umeleckej školy dizajnu v Bratislave. Víťazná plaketa zobrazuje vystupujúci list z podstavca. List je symbol života, nepretržitého životného cyklu v prírode počas celého roka – na jar vypučí, v lete dodáva stromu potrebné živiny a nakoniec na jeseň opadá, a dodá živiny koreňom stromu - a tak stále dokola. To sú aj princípy obehového hospodárstva. Kovový podstavec symbolizuje kolobeh surovín v hospodárstve, kedy sa najprv kov vyťaží, potom spracuje na požadovaný výrobok, nejaký čas sa využíva a keď už je pokrytý hrdzou a dozrel čas na jeho výmenu, vytriedi sa a znovu vstúpi do ďalšieho životného cyklu ako druhotná surovina.