SMZ, a.s. Jelšava privítala prezidentku SR

01 June

Dňa 01. 06 .2021 poctila SMZ, a. s. Jelšava svojou návštevou prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová.

Oficiálne privítanie návštevy sa uskutočnilo pred budovou VaKK, kde jej bola generálnym riaditeľom Ing. Romanom Gažúrom odovzdaná kytica a dar - banícka lampa ako symbol baníctva.

Po uvítaní sa pani prezidentka presunula do priestorov laboratória, kde bola v stručnosti oboznámená s výrobkami, ktoré produkuje SMZ, a. s. Jelšava, so spôsobom ich výroby a ich uplatnením v jednotlivých odvetviach. Po prehliadke laboratórií sa delegácia presunula k rotačným peciam, do riadiacej miestnosti, kde sa pani prezidentke odprezentovala technológia výrobného procesu a v náväznosti na výrobu bola taktiež oboznámená s realizovanými a plánovanými environmentálnymi aktivitami spoločnosti.

Po ukončení obhliadky rotačných pecí sa delegácia vrátila pred budovu laboratória, kde po krátkom vyhlásení pre média a spoločnej fotografii so zamestnancami VaKK a vedením spoločnosti, pani prezidentka poďakovala generálnemu riaditeľovi za prijatie a s prianím dlhodobého a stabilného chodu spoločnosti do ďalších rokov sa rozlúčila.

       

Poďakovanie patrí všetkým zamestnancom SMZ, a. s. Jelšava, ktorí sa aktívne podieľali na prípravách na návštevu prezidentky SR a postavili sa k tomu mimoriadne zodpovedne.