Stretnutie banských technikov v Hoteli Hrádok

18 September

V roku 2000 sa z iniciatívy bývalého vedúceho banskej prevádzky pána Martina Sekréneša začali v SMZ, a.s. Jelšava s príležitosti Dňa baníkov organizovať stretnutia bývalých banských technikov. Spoločné družné posedenia ľudí, ktorí sa aj na dôchodku hrdo hlásia k svojmu baníckemu povolaniu, sa stali mimoriadne obľúbenými. Pravidelne sa na nich zúčastňujú aj vedúci predstavitelia závodu a predseda podnikovej odborovej organizácie, čo je dôkazom, že v akciovej spoločnosti sa nezabúda na bývalých zamestnancov, ktorí svojou prácou a umom dlhé roky prispievali nielen k plynulému a úspešnému chodu továrne, ale aj k tvorbe jej závideniahodnej histórie.

Tohtoročné posedenie sa uskutočnilo 18. septembra 2023 v Hoteli Hrádok a zúčastnili sa na ňom 33 bývalí technici. Nechýbal ani zakladateľ a najstarší člen tohto spolku pán Martin Sekréneš, ktorý ako jediný si pamätá ešte povrchovú ťažbu ložiska Dúbrava.

V mesiaci september sa uskutočnili v SMZ, a.s. Jelšava oslavy stého výročia zahájenia ťažby a spracovania magnezitu, čo sa premietlo aj do atmosféry tejto akcie. Účastníci mali možnosť vzhliadnuť dokumentárny film s historickými zábermi zo života továrne, čo oživilo ich spomienky na obdobia prežité v hlbinách jelšavskej bane a dalo podnet k plodnej diskusii. Na chvíľu sa všetci znova ocitli na svojich bývalých pracoviskách a ich očiach sa zrkadlila hrdosť a pocit z dobre vykonanej práce.

Príjemným prekvapením pre každého bol aj darček od vedenia firmy v podobe knihy „100 rokov ťažby a spracovania magnezitu“.

 

Zoltán M i k u š

spoluorganizátor akcie