Vákuovacie zariadenie

Vákuovacie zariadenie

Vlastnosti a použitie:

Vákuovacie zariadenie

Product MgO
[%]
Characteristic - field of application
 
BD
[kg.dm-3]
Grainsize
[mm]
Temperature
[°C]
Bond 
 
GUNNING MIXES            
JEGUN 378
JEGUN 589
JEGUN 478
JEGUN 378/1
81,0
81,5
81,5
83,5
• Basic refractory gunning mixes, produced on the basis of Jelsava sintered
magnesia.
• Inside and outside lining of RH/DH degasser's nozzles. Suitable for hot
and cold gunning
- 0-2
0-2
0-3
0-3
1 700
1 700
1 700
1 700
chem.
chem.
chem.
chem.
JEGUNEX V-TS

JEGUN EXTRA

81,5

85.5

• Basic refractory gunning mixes, produced on the basis of Jelsava sintered magnesia
and best worldwide dead burned magnesia.
• Inside and outside lining of RH/DH degasser's nozzles. Applicable to hot and cold gunning.
- 0-3

0-3

1 750

1 750

chem.

chem.

 

 

 

PROFIL

Magnezitový závod v Jelšave, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“, je dnes v majetku Slovenských magnezitových závodov,  akciová spoločnosť, Jelšava.

Výrobný program je orientovaný na produkciu sypkých mŕtvo-pálených magnezitových žiaruvzdorných výrobkov, kaustických magnezitov,  troskotvorných prísad a surových magnezitov. Produkcia je určená hlavne pre oceliarenský priemysel, priemysel výroby žiaromateriálov, chemický priemysel,  poľnohospodárstvo a stavebníctvo.

Kontakt

  • SMZ, a.s. Jelšava
    Teplá Voda 671
    049 16 Jelšava
    Slovenská republika